ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ ජමෙයිකාවට…

0
984
2019 වසරේ ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ දිනාගැනීමට ජමෙයිකාවේ Toni-Ann Singh සමත්වුණා.

ඒ අනුව ජමෙයිකාව ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ දිනාගත් සිව්වන අවස්ථාව මෙයයි.

ඉකුත් දා පැවැති 2019 මිස් ජමයිකා තරගයේ කිරුළ ද Toni-Ann Singh දිනා ගත්තා. 1996 වසරේ ජමයිකාවේදී උපත ලද Toni-Ann Singh ගේ වයස අවුරුදු 23 ක්. ඇය මනෝවිද්‍යාව හා කාන්තා අධ්‍යයනය පිළිබඳ උපාධිධාරිනියක් ද වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here