ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ ජමෙයිකාවට…

0
2019 වසරේ ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ දිනාගැනීමට ජමෙයිකාවේ Toni-Ann Singh සමත්වුණා. ඒ අනුව ජමෙයිකාව ලෝක රූ රැජිණ කිරුළ දිනාගත් සිව්වන අවස්ථාව මෙයයි. ඉකුත් දා පැවැති 2019...

STAY CONNECTED

172FansLike
13FollowersFollow
6FollowersFollow
1,400SubscribersSubscribe