ගල්ෆ් ගැටුම් නිසා කොළඹ-ලන්ඩන් ගුවන් මාර්ගය වහා වෙනස් කරයි…

0
ගල්ෆ් ගැටුම් නිසා කොළඹ-ලන්ඩන් ගුවන් මාර්ගය වහා වෙනස් කරයි... කොළඹ-ලන්ඩන් ගුවන් ගමන් මාර්ගය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙනස් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය...

චීනය සහ සෞදියේ ජෙඩා දක්වා ගුවන් ගමන් නතර කිරීමට ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම තීරණය...

0
චීනය සහ සෞදියේ ජෙඩා දක්වා ගුවන් ගමන් නතර කිරීමට ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම තීරණය කරයි... ඇතිවී තිබෙන වත්මන් තත්ත්වය හේතුවෙන් මාර්තු මස 10 වෙනිදා...

කොළඹ වරාය නගරයේ වෙරළ තීරය පොදු මහජනතාට විවෘත කිරීමට යයි…

0
කොළඹ වරාය නගරයේ වෙරළ තීරය පොදු මහජනතාට විවෘත කිරීමට යයි... කොළඹ වරාය නගරයේ වෙරළ තීරය පොදු මහජනතාව වෙනුවෙන් ලබන වසරේදී විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති...

STAY CONNECTED

167FansLike
13FollowersFollow
6FollowersFollow
1,260SubscribersSubscribe