අදියර 04ක් යටතේ පාසැල් ජුනි 29 යටතේ විවෘත කෙරේ…

0
89

අදියර 04ක් යටතේ පාසැල් ජුනි 29 යටතේ විවෘත කෙරේ…

ජූනි මස 29 වෙනිදා සිට අදියර 04ක් යටතේ පාසැල් විවෘත කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

එහි පළමු අදියර ලෙස ජූනි මස 29 වෙනදා සිට ජූලි 03 වෙනිදා දක්වා වූ කාල සීමාවේදී විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය පාසැලට පැමිණ පාසැල් විෂබිජ හරණය කිරිම ඇතුළු කටයුතු සුදානම් කිරිම කළ යුතුය.

දෙවන අදියර යටතේ ජුලි මස 06 වෙනිදා සිට ජුලි 17 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එහිදී පාසැල් වෙත කැඳවනු ලබන්නේ 13, 11 සහ 05 ශ්‍රේණියේ සිසු සිසුවියන් වේ.

තෙවන අදියර ලෙස ජූලි මස 20 වෙනිදා සිට 24 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර එහිදී පාසැල් වෙත රැගෙන එනු ලබන්නේ 12 සහ 10 ශ්‍රේණිවල සිසු සිසුවියන් වනවා.

සිව්වෙනි අදියර ලෙස ජූලි මස 27 වෙනිදා සිට ආරම්භ කෙරෙන අතර එහිදී 3,4,6,7,8 සහ 9 යන ශ්‍රේණිවල සිසු සිසුවියන් පාසැල වෙත රැගෙන ඒමට නියමිත බව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කියා සිටියා.

එමෙන්ම පළමු සහ දෙවන ශ්‍රේණිවල සිසු දරු දැරියන් පාසල වෙත කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා දිනයන් තීරණය කොට නොමැති බවයි අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙවර සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් මස 7 වන දින සිට ඔක්තෝබර් 2 වන දින තෙක් පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here