ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි…

0
269

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි…

2020 වසරේදී 3.7%ක දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ වර්ධනයක් සමඟ අප්‍රේල් මස එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here